Vechi meserii urbane.
Meserii rare în orașul de azi

Mai mult decât o carte despre meserii este o carte despre muncă și conștiință, despre dedicare și sacrificii, despre șansă și destin. În paginile ei se găsesc povești de viață cotidiană care, dincolo de a fi un reper în socio-antropologia muncii și în cercetarea istoriei recente, descriu dramele și nostalgiile unei generații și, în special, a unor categorii profesionale care își întrevede apusul într-o societate care nu mai repară și nu mai construiește.
Prin portretele asociate narațiunilor, cartea dobândește valențe de album, ilustrând sub formă de puzzle istorii de viață care descriu parcursul profesional contextualizat în istoria recentă a României. O altă serie de imagini surprind atelierele din exterior, introducându-le în decorul urban căruia îi aparțin, ceea ce îngăduie cititorului să vadă lumea micilor meșteșugari citadini dinspre interior spre exterior, de la individ la spațiu, integrând personajul în istorie și locul în arhitectura contemporană a orașului românesc.

186×235 mm
ISBN 978-606-8830-45-2
Editura Etnologică, 2018

Preț: 56,70 lei.